iso 9001, iso 14001,
PN-N 18001

QStandard
projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania

Misja firmy

Zadania

Kwalifikacje

Kontakt

Linki

Systemy zarządzania:
Ochrona Środowiska

Oferta - cennik

Poradnik Klienta

Zadaj pytanie

www.qstandard.pl

Prezentacja ISO 14001

Prezentacja PN-N 18001
SENTENCJA NA DZIŚ


Wprowadzenie

Systemy zarządzania oparte na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN 14001:2015-09 oraz PN-N 18001 są elementem całościowego systemu zarządzania przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa które liczy się na rynku.

Pomimo, że wdrożenie systemu zarządzania tylko w niektórych obszarach działalności jest obligatoryjne, posiadanie certyfikatów z zakresu jakości, ochrony środowiska i bhp stało się standardem, a firmy bez wymienionych certyfikatów coraz częściej są pomijane już przy wstępnym wyborze. Przedsiębiorstwa, legitymujące się takim certyfikatem, postrzegane są jako pewniejsze i lepsze. Ich wyroby łatwiej zdobywają nabywców.
W związku z tym, że na rynku europejskim istnieje już wiele firm posiadających wdrożone systemy jakości (iso 9001, iso 14001, pn 18001), certyfikat systemu zarządzania jest postrzegany w aspekcie przewagi konkurencyjnej, stał się również punktem wyjścia do poszukiwania nabywców.
Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 , jest też coraz częściej wymagane od dostawców usług i produktów, jest dobrze widziane przez kontrahentów krajowych i zagranicznych, służy jako argument "za" w kooperacji z europejskimi firmami handlowymi i produkcyjnymi.
Prestiż i wiarygodność przedsiębiorstwa podnosi również system zarządzania środowiskowego certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09. W dobie szczególnej troski o środowisko naturalne, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, deklaruje proekologiczne podejście do wytwarzania oferowanych usług i produktów a tym samym zjednuje sobie społeczeñstwo reprezentowane przez klientów i kontrahentów.
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy daje wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci kadry motywowanej bezpiecznymi warunkami pracy. Posiadanie certyfikatu na zgodność z wymaganiami normy PN-N 18001 informuje klientów i kontrahentów, że strategia firmy gwarantuje działania mające na celu organizowanie bezpiecznych stanowisk pracy, przez co ma wpływ na pozytywny wizerunek firmy.

Systemy zarządzania: jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy to systemy wymuszające stałe doskonalenie w objętych nimi obszarach działania, doskonalenie ukierunkowane na potrzeby i oczekiwania klientów. Takie działania sprzyjają rozwojowi Firmy.