iso 9001

QStandard
projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania

Misja firmy

Zadania

Kwalifikacje

Kontakt

Linki

Systemy zarz±dzania:
Ochrona środowiska

Oferta - cennik

Poradnik Klienta

Zadaj pytanie

www.qstandard.pl

Prezentacja ISO 14001

Prezentacja PN-N 18001

System zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu doprowadzenie do zadowolenia klienta z wytwarzanych wyrobów lub oferowanych usług.
System zarządzania jakością to część systemu zarządzania organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyników odniesionych do celów dotyczących jakości, spełniających odpowiednio potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.
Posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN -EN ISO 9001:2015-10 jest na europejskim rynku standardem, podstawą do tego, aby w tym rynku uczestniczyć. Jeszcze parę lat temu posiadanie systemu ISO świadczyło o przewadze nad konkurencją. Informowało kontrahentów, kooperantów i klientów końcowych o powtarzalnej jakości produkowanych wyrobów czy świadczonych usług.
Teraz system zarządzania wg ISO 9001 to pierwszy krok procesu ciągłego doskonalenia firmy, prowadzący do zadowolenia klienta a w konsekwencji gwarantującego wysoką pozycję na rynku.

System zarządzania jakością tworzy się w oparciu o rodzinę norm serii ISO 9001:
PN-EN ISO 9000:2015-10 - Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia
PN- EN ISO 9001:2015-10 - Systemy zarządzania jakością - Wymagania
PN-EN ISO 9004:2010 - Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji - Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością
PN-EN ISO 19011:2012 - Wytyczne dotycz±ce auditowania systemów zarządzania.
Wymienione normy dotyczą zarządzania procesami przebiegającymi w przedsiębiorstwie a nie tylko technicznej jakości wyrobów. System zarządzania to kompleksowe zarządzanie działaniami, ukierunkowane na ciągłe ich doskonalenie, prowadzące do zadowolenia klienta zewnętrznego a także wewnętrznego, który współtworzy organizację firmy.

Podstawowym założeniem systemu zarządzania jakością jest zasada ciągłego doskonalenia, oparta na cyklu Deminga w skrócie zwanym cyklem P-D-C-A od angielskich słów Plan-Do-Check-Act. Zakłada ona cztery etapy działania: plan - planuj, do - wykonaj, check - sprawdź, act - działaj. Takie podejście do zarządzania procesami pozwala na zbudowanie silnej organizacji, zmotywowanej poprzez postawienie celu oraz późniejsze jego rozliczenie. Spowoduje to, że będziecie Pañstwo pracowali na sukces firmy w budujących warunkach, takich gdzie kładzie się nacisk na poszukiwanie przyczyny (doskonalenie) a nie naprawianie już zaistniałego błędu.