iso 9001, iso 14001,
PN-N 18001

QStandard
projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania

Misja firmy

Zadania

Kwalifikacje

Kontakt

Linki

Systemy zarządzania:
Ochrona Środowiska

Oferta - cennik

Poradnik Klienta

Zadaj pytanie

www.qstandard.pl

Prezentacja ISO 14001

Prezentacja PN-N 18001
SENTENCJA NA DZIś


Z zakresu ochrony środowiska oferuję:

Opracowanie odpowiedniego Programu gospodarki odpadami celem:

  • uzyskania decyzji
  • przedstawienia informacji

Przygotowanie sprawozdawczości
  • z zakresu korzystania ze środowiska, w tym wyliczenie naleznych opłat za korzystanie ze środowiska
  • o ilości wytworzonych odpadów i o sposobach ich zagospodarowania

Uporządkowanie w przedsiębiorstwie spraw dotyczących
  • emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi
  • opłaty produktowej
  • gospodarki wodno-ściekowej