PN-N 18001, iso 18000

QStandard
projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania

Misja firmy

Zadania

Kwalifikacje

Kontakt

Linki

Systemy zarządzania:
Ochrona Środowiska

Oferta - cennik

Poradnik Klienta

Zadaj pytanie

www.qstandard.pl

Prezentacja ISO 14001

Prezentacja PN-N 18001

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania nie tylko odnośnie jakości i ochrony środowiska, ale również w zakresie zapewnienia efektywnej metody organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy.
Metodą taką jest wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-N 18001.

Znormalizowane w ten sposób zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pozwala usystematyzować wszystkie działania dotyczące ochrony pracy. Podstawą funkcjonowania sprawnego systemu jest zaangażowanie całej kadry pracowniczej w działania na rzecz bezpieczeństwa pracy.
Główne założenia normy PN-N 18001 to:

  • przyjęcie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, deklarującej jednocześnie zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
  • określenie odpowiedzialności i uprawnień dotyczących warunków bhp,
  • zapewnienie odpowiednich szkoleń,
  • przeprowadzanie oceny ryzyka na stanowiskach pracy,
  • motywowanie pracowników do bezpiecznej i higienicznej pracy,
  • opracowanie systemu komunikowania się w zakresie bhp,
  • opracowanie zasad reagowania na wypadki przy pracy oraz wdrażanie działań korygująco - zapobiegawczych dotyczących bhp,
  • przeprowadzenie auditów wewnętrznych w zakresie bhp.
Wprowadzenie w firmie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, spełniającego wymagania normy PN-N 18001, zwiększa zaufanie klientów i kontrahentów, do tego, że organizacja funkcjonuje zgodnie w wymaganiami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w zakresie warunków pracy.