iso 9001, iso 14001,
PN-N 18001

QStandard
projektowanie i wdra¿anie systemów zarz±dzania

Misja firmy

Zadania

Kwalifikacje

Kontakt

Linki

Systemy zarządzania:
Ochrona Środowiska

Oferta - cennik

Poradnik Klienta

Zadaj pytanie

www.qstandard.pl

Prezentacja ISO 14001

Prezentacja PN-N 18001

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10):

 • poprawa prestiżu firmy i podniesienie jej pozycji wśród konkurencji,
 • dobre postrzeganie jakości wyrobów przez klientów, spełnienie zadowolenia klienta = wzrost sprzedaży,
 • wzrost wiarygodności firmy,
 • wzrost efektywności działań prowadzonych w przedsiębiorstwie,
 • korzyści marketingowe,
 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • wzrost jakości wyrobów, zmniejszenie ilości reklamacji,
 • usprawnienie obiegu informacji,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności osób i działów,
 • zapewnienie ciągłości produkcji poprzez zapewnienie pewnych dostaw i poprawę współpracy z dostawcami,
 • zmniejszenie kosztów złej jakości i identyfikacja źródeł ich powstawania,
 • zmniejszenie liczby popełnianych błędów,
 • lepsze warunki zawierania umów i negocjowania cen.


Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015-09):
 • redukcja kosztów działalności poprzez mniejsze zużycie energii, surowców, materiałów,
 • proekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa,
 • zmniejszenie uciążliwego oddziaływania na środowisko,
 • zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz przewidywanie przyszłych wymagań prawnych,
 • wzmocnienie pozycji na rynku,
 • wzrost zaangażowania załogi,
 • zapobieganie zdarzeniom potencjalnie awaryjnym.


Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001):
 • ekonomiczne, wynikające z minimalizacji strat wskutek eliminowania wypadków i chorób zawodowych,
 • poprawa stanu BHP, lepszy wizerunek przedsiębiorstwa wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa,
 • ograniczenie liczby zwolnień chorobowych,
 • zwiększenie ilości czasu pracy przeznaczonego na produkcję w związku z poprawą stanu BHP,
 • aktywne włączanie się pracowników w program samokontroli - wzrost świadomości i motywacji za³ogi,
 • zainteresowanie prac± w związku z popraw± jakości, wydajności i bezpieczeństwa pracy,
 • lepsza organizacja pracy i usprawnienie systemu informacji w przebiegu produkcji i problemach codziennej pracy zatrudnionych,
 • ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona w sposób użyteczny i czytelny,
 • zapobieganie zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dostosowanie do wymagań prawnych w zakresie BHP,
 • zmniejszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem pracowników.