iso 9001, iso 14001,
PN-N 18001

QStandard
projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania

Misja firmy

Zadania

Kwalifikacje

Kontakt

Linki

Systemy zarządzania:
Ochrona Środowiska

Oferta - cennik

Poradnik Klienta

Zadaj pytanie

www.qstandard.pl

QStandard projektuje i wdraża systemy zarządzania w Państwa Firmie przy współpracy ze specjalistami w danej dziedzinie, posiadającymi stosowne doświadczenie i kwalifikacje, gwarantując uzyskanie certyfikatu.
Plan plac wdrożeniowych jest przygotowywany przez QStandard indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa i podlega Państwa akceptacji. Projektowanie i wdrożenie systemu najczęściej składa się z następujących etapów:

  • Audit zerowy, którego celem jest ocena stopnia zgodności z wymaganiami normy (np. PN-EN ISO 9001:2009) lub grupy norm (np. PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005) wybranych przez przedsiębiorstwo.
  • Powołanie wśród kadry Państwa przedsiębiorstwa pełnomocnika systemu oraz zespołu ds. wdrożenia wybranego systemu zarządzania lub systemu zintegrowanego. Zespół będzie czynnie uczestniczył w procesie wdrażania systemu, zyskując jednocześnie doświadczenie i wiedzę do późniejszego utrzymania systemu.
  • Opracowanie dokumentacji wymaganej normą (jeśli takiej nie ma). Do projektowania dokumentacji systemu proponujemy Państwu zaangażowanie pracowników przedsiębiorstwa. Według wskazówek i pod nadzorem QStandard zostają przygotowane projekty dokumentacji, które dopracowane przez naszych specjalistów utworzą zrozumiałą i pomocną dokumentację dla utrzymania i rozwijania systemu zarządzania. Jesteśmy przeciwnikami nadmiernej biurokracji, staramy się zaadoptować dokumentację już istniejącą w przedsiębiorstwie do wymagań normy.
  • Określenie potrzeb szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania dla kadry pracowniczej klienta i przygotowanie planu ich realizacji.
  • Opracowanie specyficznych działań wymaganych normą i wdrożenie ich w codzienne funkcjonowanie firmy. Wprowadzenie systemu zarządzania odbywa się krok po kroku dla poszczególnych procesów, postęp jest ciągle oceniany przez QStandard i doskonalony według jego wskazówek.
  • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych. QStandard proponuje przeprowadzeni auditów przy pomocy audytorów wewnętrznych wybranych z kadry przedsiębiorstwa. Specjalista QStandard szkoli grupę audytorów na temat metodyki przeprowadzania auditów, wspólnie tworzą dokumentację auditową i przeprowadzają audit.
  • Następnym krokiem po przeprowadzeniu auditu wewnętrznego jest wykorzystanie jego wyników do przeprowadzenia działań korygujących i doskonalących. QStandard nadzoruje przeprowadzenie przez liderów zespołu, działań korygujących i doskonalących. Kładziemy nacisk, aby systemowe doskonalenie dotyczyło działań przynoszących wymierne korzyści dla firmy.
  • Przygotowujemy raport końcowy i jeśli zostały przeprowadzone i wdrożone wszystkie zalecane przez QStandard działania, gwarantujemy uzyskanie certyfikatu wybranych systemów zarządzania.
  • W zależności od potrzeb Klienta uczestniczymy w audicie certyfikującym.